Co je to .DAT soubor a jak jej otevřít ve Windows?

Co je to .DAT soubor a jak jej otevřít ve Windows?

What Is Dat File How Open It Windows

Soubor DAT je běžný obecný datový soubor vytvořený různými aplikacemi. Uživatelé tento formátovací soubor normálně najdou ve svých operačních systémech Windows. Někteří se mohou divit, co je to za soubor a co tento soubor potřebuje. Jen málo uživatelů se bude chtít pokusit tyto soubory otevřít a zkontrolovat data, která obsahují. V tomto článku budeme hovořit o tom, co je soubor DAT a jak jej otevřít ve Windows.Co je soubor DAT a jak jej otevřít?Co je soubor .DAT ve Windows?

Soubor DAT obsahuje konkrétní informace týkající se programu, který soubor vytvořil. Data v souboru DAT budou ve formě textu nebo binární formát . Název souboru DAT většinou poskytne představu o tom, o co v daném souboru jde, někdy je však obtížné zjistit, zda jde o text, filmy, obrázky nebo něco jiného. Existuje mnoho aplikací, které vytvoří soubor DAT, který bude použit / otevřen pouze v rámci této aplikace a uživatel jej nebude moci otevřít ručně.

Jak otevřít soubor .DAT ve Windows

Otevření souboru DAT závisí na povaze souboru. Někdy je těžké zjistit, o čem je soubor DAT, pokud není vytvořen nějakým softwarem, který uživatelé znají. Soubor DAT obsahuje data týkající se textu, videí, konfigurace nebo obrázků, takže otevření souboru bude záviset na datech, která obsahuje. Pokud lze soubor otevřít v aplikaci, bude fungovat výchozí otevření metody ve Windows. Většinu souborů však nelze otevřít běžnými postupy.Nejběžnější metodou otevírání je otevření souboru DAT pomocí libovolné aplikace textového editoru, protože většinu času obsahuje plaint text. Někdy Poznámkový blok ++ může zobrazit soubor v lepším stavu než v normálním poznámkovém bloku nebo v jiném textovém editoru. I když data nejsou prostý text, přinejmenším ukážou, o čem tento soubor je.

Otevření souboru DAT jazyka AMD

Kontrola umístění souboru DAT může uživatele také informovat o tom, co tento soubor může být. Uživatelé nejčastěji najdou soubor .DAT ve složce svých her. Tyto soubory budou obsahovat data konkrétních částí hry, kterými mohou být obrázky, videa nebo cokoli, co hra načte během hraní.Herní soubory DAT

Poslední je, že uživatel může také změnit příponu souboru převést soubor DAT. Převod souboru DAT do formátu souvisejícího s údaji, které obsahuje, bude snadné otevřít. Pokud soubor obsahuje některá videa, změna souboru .dat na .mp4 soubor převede. Poté může uživatel jednoduše otevřít soubor v libovolném přehrávači médií bez jakýchkoli problémů.

Značky KTERÝ 2 minuty čtení