Jak opravit, že se Xbox nepřipojuje k bezdrátové síti?

Jak opravit, že se Xbox nepřipojuje k bezdrátové síti?

How Fix Xbox Not Connecting Wireless Network

Xbox je jedna z nejznámějších herních konzolí, která byla vytvořena a distribuována společností Microsoft. Má řadu exkluziv a poskytuje konvenční hraní ovladače. Herní služba konzoly „Xbox Live“ zasáhne více než 50 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Konzole poskytuje dvě možnosti připojení k internetu, a to buď přes ethernetový port, nebo přes Wifi.Konzole XboxVětšina uživatelů si však stěžovala, že jejich Xbox čelí problémům při připojování k bezdrátové síti a pro některé „ Nelze se připojit k bezdrátové síti „Byla také pozorována chyba. V tomto článku se budeme zabývat některými důvody, kvůli kterým lze tuto chybu spustit, a také poskytneme životaschopná řešení pro její úplné vyřešení.

Co brání konzole Xbox v připojení k bezdrátové síti?

Po obdržení mnoha zpráv od více uživatelů jsme se rozhodli problém prozkoumat a vymysleli jsme sadu řešení, jak jej úplně opravit. Podívali jsme se také na důvody, kvůli kterým byla spuštěna, a uvedli jsme je následovně. • Problém s routerem: V některých případech může problém souviset s routerem, který používáte. Někdy může dojít k poruše směrovače a znemožnění připojení zařízení k síti Wifi. Proto se doporučuje zkontrolovat, zda se k routeru mohou připojit další zařízení. Pokud se k routeru nemůže připojit žádné zařízení, znamená to, že jde o problém se samotným routerem. Zavolejte svého ISP a opravte jej, abyste jej vyměnili za jiného.
 • Mac adresa: Adresa Mac je jedinečná adresa, která je přiřazena každému zařízení k jeho identifikaci v síti. Tato adresa Mac může někdy způsobit problémy s připojením k internetu a zabránit navázání připojení.
 • Mezipaměti: V některých případech může dojít k poškození spouštěcích konfigurací a dalších dat uložených do mezipaměti zařízením, což může bránit v navázání připojení. Tato data uložená v mezipaměti lze vymazat a po restartu zařízení se automaticky reprodukují.

Nyní, když máte základní znalosti o povaze problému, přejdeme k řešení. Nezapomeňte je implementovat v konkrétním pořadí, v jakém jsou zastoupeny, aby nedocházelo ke konfliktům.

Řešení 1: Vymazání adresy Mac

Adresa Mac se používá k identifikaci zařízení v síti, ale někdy, pokud dojde ke konfliktu mezi zařízeními, alternativní adresa Mac může zabránit navázání připojení. V tomto kroku proto vyčistíme Alternativní adresu Mac. Pro to:

 1. Spusťte Xbox a počkejte, až se spustí.
 2. zmáčkni „Xbox“ na ovladači a posunutím doprava vyberte ikonu „Ikona ozubeného kola“.
 3. Přejděte dolů a klikněte „Všechna nastavení“.

  Kliknutím na „Všechna nastavení“ 4. Po nastavení přejděte dolů a vyberte ikonu 'Síť' volba.

  Výběr sítě

 5. Klikněte na 'Nastavení sítě'.
 6. Jakmile se dostanete do Nastavení sítě, přejděte dolů a klikněte na 'Pokročilé nastavení'.

  Výběr „Pokročilých nastavení“

 7. Přejděte dolů a klikněte na ikonu „Alternativní adresa Mac“ volba.
 8. Klikněte na 'Průhledná' volba.
 9. Vybrat „Restartovat“ volba.
 10. Tím se vymaže alternativní adresa Mac a restartovat konzole.
 11. Zkuste se připojit k síti po spuštění konzoly Xbox a šek zjistit, zda problém přetrvává.

Řešení 2: Zařízení pro cyklování napájení

V některých případech může dojít k poškození spouštěcích konfigurací, které jsou ukládány do mezipaměti zařízení. Tyto poškozené konfigurace mohou být důvodem, proč není navázáno připojení k internetu. Proto v tomto kroku provedeme cyklování napájení všech zařízení zapojených do připojení, abychom se zbavili mezipaměti. Pro to:

 1. Odpojit napájení zařízení.

  Odpojení

 2. Stiskněte a držet vypínač na zařízeních po dobu nejméně 10 sekund.
 3. Zástrčka napájení zpět.
 4. Zapnout zařízení a šek zjistit, zda problém přetrvává.

Poznámka: Pokud problém přetrvává i po provedení těchto kroků řešení potíží, obraťte se na podporu Xbox a zkontrolujte, zda mohou problém vyřešit.

2 minuty čtení