Jak šifrovat hesla pomocí „EncryptByPassPhrase“?

Jak šifrovat hesla pomocí „EncryptByPassPhrase“?

Asymetrický klíč je generován z přístupové fráze. Může to být varchar, char, varchar, binary, VARBINÁŘ, nebo NCHAR proměnná typu, která obsahuje přístupovou frázi, ze které se vytvoří symetrický klíč. Jakýkoli jiný datový typ, například DATE, musíte nejprve explicitně převést na binární hodnotu, abyste zašifrovali datum narození.@cleartext:

An NVARCHAR , char , varchar , binární , VARBINÁŘ, nebo NCHAR proměnná typu obsahující prostý text. The maximum velikost je osm tisíc bajtů .

Typy návratů:VARBINÁŘ s 8 000 bajtů maximální velikost.

Implementace:

CREATE TABLE dbo.encrypted_data ([Id] INT IDENTITY (1,1) PRIMARY KEY, [heslo] VARBINARY (8000));

Vytvoření tabulky s názvem „encrypted_data“

Hodnota id zůstane nezašifrovaná, zatímco sloupec hesla je typu VARBINÁŘ (8000) , který odpovídá návratovému typu souboru ENCRYPTBYPASSPHRASE funkce.INSERT INTO dbo.encrypted_data ([password]) VALUES (ENCRYPTBYPASSPHRASE ('SQL SERVER 2017)